Искусни истраживач на пољу нелинеарних појава. Стручњак за напредну статистичку анализу
података из разноврсних сложених система.

о Ђорђу / биографија

Као научник са дугогодишњим искуством посебно је посвећен истраживачком и
аналитичком сектору Новог модела. Одговоран за развој система IntegraSense – паметног
сензорског уређаја за мерење параметарa квалитета унутрашњег простора. Сем за
праћење виталних параметара битних за квалитет живота у стамбеном и радном
простору IntegraSense систем служи за прикупљање велике количине података који
представљају основу даљег развоја на комплетном систему праћења и управљања у
циљу енергетске оптимизације и максималног побољшања услова за здрав боравак у
унутрашњем простору.

Научно-истраживачка делатност Ђорђа Стратимировића обухвата широк спектар
истраживања која припадају научној области сложених система, односно примене
статистичке физике за квантитативну карактеризацију временског понашања сложених
природних или вештачких организама, објеката и процеса.
Његова истраживања обухватају анализу процеса из различитих научних области:
неуронауке, физиологије, еконофизике, физике климе и климатских промена.

У својим истраживањима покушава да интеграцијом резултата и сазнања из различитих
научних области, дође до бољег сагледавања универзалних механизама унутар сложених
система и бољег разумевања физичких процеса који покрећу ове механизме, што је
кључно за могућност моделовања и предвиђања њихове еволуције у времену.

претходна искуства

Током образовања оспособљен је за занимање програмера. На Физичком факултету Универзитета у Београду прошао је све нивое образовања укључујући и звање магистра и доктора физичких наука.
На различитим обукама стицао је знања из организације посла, LCA анализе, циркуларне економије.
Има двадесет година искуства у високошколском образовању и јавним наступима.
Сматра да је умереност основна особина која би требала да нас води кроз свет пун различитих промена и искушења. Спој традиционалних вредности и савремених дигиталних технологија је пут као оптималном животу усклађеним са природом.

објављени радови

Analysis of cyclical behavior in time series of stock market returns. Communications in nonlinear science and numerical simulation, 2018

Dynamics of beryllium-7 specic activity in relation to meteorological variables, tropopause height, teleconnection indices and sunspot number. Physica A, 2017

Novel approach to analysing large datasets of personal sun exposure measurements. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 2016

Scaling analysis of time series of daily prices from stock markets of transitional economies in the Western Balkans. European Physical Journal B, 2014

експертизе

напредне статистичке методе анализе:

> wavelet transformation
> detrended fluctuation analysis
> примена мултифракталног формализма