Динамика специфичне активности Берилијума-7 према метереолошким варијаблама, висини
тропопаузе, индексима телеконекције и броју сунчевих пега

о пројекту

Берилијум 7 jе природан радионуклеид који се ствара у тропосфери. Његов 

транспорт зависи од атмосферских кретања и због тога се он може користити 

за праћење процеса у стратосфери као и индикатор размене између 

стратосфере и тропосфере. 

 

Користећи WT спектралну анализу и временски зависну tdDMA анализу пратили 

смо, на глобалној размери, однос активности Be7 у површинском ваздуху са 

локалним метео условима, бројем сунчевих пега, висином тропопаузе и 

индикаторима телеконекције.

 

 

 

дијаграмски приказани резултати

импресум

аутори
– Дарко Сарван
– Ђорђе Стратимировић
– Сузана Блесић
– Владимир Ђурђевић
– Владимир Миљковић
– Јелена Ајтић

подршка
Министарство просвете и науке и Републике Србије
– Хоризонт 2020
-Дирекоторат за нуклеарну безбедност и сигурност Европске комисије

 

2016

алати
– Wavelet transform спектрална анализа
– Метода одређивања временски зависних Хурстових
експонената (tdDMA)

инфо

01: WT спектар снаге специфичне активности Берилијума 7 у ваздуху, Хелсинки Финска.

02: WT спектар снаге специфичне активности Берилијума 7 и индекса телеконекције: Пацифичко-северноаамерички (PNA), Арктичке осцилације (AO) и Северноатлантске осцилације (NAO).

03: WT спектар снаге специфичне активности Берилијума 7 и метеоролошких података: средње дневне температуре (TG), броја сунчевих пега (SS), падавина (RR) и атмосферског притиска (PP).

04: WT спектар снаге специфичне активности Берилијума 7 и висине тропопаузе (TH).

05: Временски профили локалних Хурстових експонената специфичне активности Берилијума 7 за карактеристичне периоде од 1 месеца, 3 месеца, 1 године и 3 године.

06: Са леве стране: локални Хурстови експоненати једногодишњег интервала за (од врха ка дну) специфичне активности Берилијума 7, Арктичке осцилације (AO) и Северноатлантске осцилације (NAO), Пацифичко-северноаамеричког индекса (PNA), падавина (RR) и висине тропопаузе (TH) у периоду од 1987 – 2011. Са десне стране: корелационе функције измеђулокалних Хурстових експонената специфичне активности Берилијума 7 и одговарајућих варијабли AO, NAO, PNA, RR и TH.