Think Farm. Пројекат иновативне одрживе фарме

о пројекту

Think Farm је одржива фарма, која функционише као практичан пример рада
пољопривредне производне јединице са применом савремених иновативних
решења у производњи, потрошњи енергије и ефикасности ресурса. Паралелно,
Think Farm се укључује у иновативне активности, образовне програме, заговарање
подизања свести о иновативним концептима у пољопривреди, одрживо
коришћење ресурса и практичну примену обновљивих извора енергије.
Додатно, Think Farm је истраживачки и летњи кампус са капацитетом за практичне
радионице и програме заједничког рада између научника, пољопривредника на
терену и едукативни полигон за децу и омладину.