Kласификација активности изложености сунчевом зрачењу помоћу временског отиска

о пројекту

Како анализом временског отиска индивидуалне изложености УВ зрачењу доћи до
универзалних карактеристика свакодневне људске активности?
Посматрали смо активности различитих група људи: школску децу, маратонце, фармере,
грађевинске раднике и њихове надзорнике.
Одређивање дугодометних корелација у снимцима УВ изложености током дневних
активности, омогућило нам је њихово разврставање у различите карактеристичне групе.

дијаграмски приказани резултати

инфо

Слика 1. Дневна изложеност УВ зрачењу надзорника радова снимљена персоналним УВ дозиметром постављеном на шеширу. Снимак је за исти дан и са сличним спољним условима као код радника на отвореном (види Слику 2.).

Слика 2. Дневна изложеност УВ зрачењу радоника на отвореном снимљена персоналним УВ дозиметром постављеном на шеширу. Снимак је за исти дан и са сличним спољним условима као код надзорника радова (види Слику 1.).

Слика 3. WT спектар снаге дневне изложености УВ зрачењу за ученика и маратонца. Вертикалне испрекидане линије показују карактеристична времена (периодичне процесе) који се виде као пикови и превоји у спектрима снаге. Карактеристични периоди су трајања 10-15 минута, пола сата, 1 и 2 сата код ученика уз додатно каректеристично време од 3 сата у запису изложености сунцу код маратонца.

Слика 4. WT спектар снаге дневне изложености УВ зрачењу за фармера и радника на отвореном. Вертикалне испрекидане линије показују карактеристична времена (периодичне процесе) који се виде као пикови и превоји у спектрима снаге. Карактеристични периоди су трајања 10 и 20 минута, 1, 2 и 3 сата.

Слика 5. WT спектар снаге дневне изложености УВ зрачењу за надзорника радова и радника на отвореном. Праве линије претстављају линеарни фит на основу чијег нагиба се израчунава спектрални експонент β.  Вредности критичног експонента указују на различите образце понашања код излазака на отворено. Разлика у понашању је видљива на основу експонената иако им је стандардна мера изложености зрачању (SED) скоро једнака.

Слика 6. Статистичка мера WT анализе групе фармера у односу на групу радника на отвореном приказана је средњом вредношћу спектралног експонента β (црни квадратић), стандардном девијацијом (интервал грешке) и интервалом поузданости од 95% (правоугаоник). Појединачне вредности за фармере су приказане белим квадратићем, а за раднике на отвореном белим кружићем.