Здраво становање – серија радионица и предавања о здравом становању

о пројекту

Сви имамо жељу да станујемо што здравије, a та жеља се интензивира у периоду
формирања породице и постаје јако наглашена у фази зрелости. У мору информација
које су нам доступне, често не знамо одакле да кренемо, нити коме да верујемо. Али,
као што знамо, ниједно путовање није започело без првог корака 🙂

 

Тај период по својој турбулентности наликује овом данашњем, у коме су наши
егзистенцијални проблеми више него икад умрежени на најразличитије начине, па чак
и са климатским променама. Велики градови као што је Београд имају врло сложену
слику људских потреба када је становање у питању. Какви су услови у чијим оквирима
данас тежимо испуњавању својих потреба, колико су они резултат сплета околности у
којима смо се нашли, и да ли постоје системска решења која нам могу бити од помоћи?
Радионица је интерактивна, динамична, са кратким теоријским уводом за сваку целину,
и конкретним задацима на лицу места.

 

Између осталог, радионица је предвиђена за упознавање са стандардима тзв. „активног“
стила становања и намењена је свим облицима породичног живота, али и свим
индивидуалцима који имају потребу да ускладе различите видове својих свакодневних
активности са побољшањем како сопственог здравља, тако и здравља своје околине.
На самој радионици потражићемо заједно конкретне и практичне одговоре на питања
Тема последње сезонске радионице у мини-циклусу „Здраво становање“ биће практични
кораци које можете да предузмете за бољу и здравију организацију живота у вашој породици –
од селекције и стварања реда међу стварима, преко анализе здравственог квалитета
материјала који се уграђују у породични дом, до дефинисања приоритета за квалитет
становања ваше породице у наредној години.